Od 1 marca do 20 marca trwają zapisy do oddziałów

przedszkolnych ( grupa 3-4-latków, grupa 5-6-latków)

mieszczących się w naszej szkole.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej lub u

dyrektora szkoły.